URZĄDZENIA

Podstawowym narzędziem w procesie malowania proszkowego jest odpowiedni aplikator oraz pistolet do malowania proszkowego. Działanie aplikatora proszkowego w metodzie tribo polega na doprowadzeniu farby w formie proszku przez komorę mieszania do rurki ładującej. W rurce tej, farba w proszku wprawiana jest w ruch, następnie proszek poddawany jest przyspieszeniu i zawirowaniu przy użyciu sprężonego powietrza. Koniec tego procesu odbywa się w następujący sposób: przez wspomnianą już rurkę ładującą, farbie w wyniku procesu tarcia nabiera ładunku elektrycznego i takie naładowane cząsteczki farby wydmuchiwane są na zewnątrz, a na koniec przyciągane są do uziemionych przedmiotów.

W przypadku technologii aplikatora napięciowego (korona) dzięki kaskadzie wysokonapięciowej zintegrowanej w pistolecie lakierniczym wytwarzane jest pole elektrostatyczne pomiędzy elementem, a pistoletem. Farba proszkowa dzięki oddziaływaniu zjonizowanego powietrza otrzymuje ujemny ładunek elektryczny (w stosunku do uziemionego detalu) dzięki czemu przykleja się do elementu według sił pola elektrostatycznego. Aplikatory te najczęściej wykorzystywany jest do powierzchni metalowych, ponieważ jego działanie oparte jest na zjawisku elektrostatyki, które w przypadku innych tworzyw, nie doszłoby do skutku.

Pistolet do malowania proszkowego, to najważniejszy element tego procesu, więc warto zainwestować w odpowiedni, sprawdzony model.

Jakie narzędzia są niezbędne do malowania proszkowego?

Piec do malowania proszkowego –  ma na celu wygrzewania i wypalanie elementów pokrytych lakierem proszkowym. Nagrzewanie ma miejsce poprzez ciągły obieg powietrza powodowany działaniem zespołu wentylatorowego. W trakcie procesu wygrzewania farba do malowania proszkowego topi się, a na powierzchni przedmiotu tworzy się jednorodna struktura farby o odpowiedniej przyczepności względem przedmiotu pokrywanego proszkowo.

Stabilna wartość temperatury oraz szeroki zakres regulacji w czasie stapiania proszku czynią piec przydatny dla każdego rodzaju farby proszkowej. Piec do malowania proszkowego nie nagrzewa się do nadzwyczajnie wysokich temperatur, ponieważ pożądana jej wysokość w tym procesie wynosi między 140 a 200 stopni C.

Kabina lakiernicza – to urządzenie służące do elektrostatycznego pokrywania przedmiotów, które składa się, między innymi, z systemu filtracyjnego, wentylatorów, układu odzysku farby proszkowej, a także systemów filtrów oczyszczających, urządzeń pomiarowych, kontrolnych, ostrzegawczych i elektrycznych. Kabiny do malowania proszkowego mogą być wykonane z blachy nierdzewnej, malowanej proszkowo bądź PCV. Tak jak wspominaliśmy na początku artykułu, istnieją dwa podstawowe typy kabin – automatyczne oraz manualne.