FARBY QUALICOAT

STANDARD JAKOŚCI QUALICOAT

Stowarzyszenie QUALICOAT powstało w 1986 roku, założone przez organizacje narodowe skupiające firmy z branży przetwórstwa alumi­nium dla potrzeb budownictwa. Pod pierwszym statutem QUALICOAT widnieją podpisy delegatów z Belgii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Szwajcarii. Powłoki malarskie oferowane do ochrony wyrobów aluminiowych stosowanych w architekturze potrzebują uregulowań technicznych, pozwalających na utrzymanie produkcji na wysokim jakościowo poziomie oraz procedur kontrolnych umożliwiających obiektywną ocenę porównawczą dostępnych na rynku produktów. Dynamicznie przebiegające zmiany techniczne i technologiczne urządzeń do aplikacji powłok, jak i samych materiałów powłokowych wymuszają potrzebę standaryzacji wymagań jakościowych dla porządkowania obrotu gospodarczego. Stowarzyszenie QUALICOAT, od chwili powstania, przykłada dużą wagę do monitorowania zagadnień technicznych, starając się w swoich rekomendacjach być na bieżąco z nowymi trendami rynku i ofertą dostawców. Platformą komunikacyjną systemu QUALICOAT z firmami uczestniczącymi w programie jakości, jak i pozostałymi podmiotami zainteresowanymi tą tematyką, są Wymagania Techniczne QUALICOAT. Stanowią one kompaktowy, lecz pełny spis zasad popartych międzynarodowymi standardami, pozwalający na uzyskanie spodziewanej jakości i stałe kontrolowanie procesu nakładania powłok na aluminiowe elementy architektoniczne. Coraz częstsze aktualizacje poszczególnych zapisów i pojawianie się kolejnych pełnych edycji pozwalają podążać za zmianami zachodzącymi na rynku.

System Jakości QUALICOAT, dla zapewnienia szczelności i przejrzystości wprowadzanych regulacji, obejmuje swoją certyfikacją zakłady wykonujące powłoki malarskie, dostawców materiałów powłokowych (producentów farb proszkowych i ciekłych) oraz dostawców środków przygotowania powierzchni (producentów chemii dla chromowych i bezchromowych metod przygotowania aluminium). Tak zaprojektowany system pozwala na rzetelne i skuteczne monitorowanie jakości wykonywanych powłok. W licencjonowanych malarniach logo QUALICOAT można stosować do oznaczenia produktów jedynie, jeśli przygotowanie powierzchni i materiał powłokowy mają aktualne aprobaty.

Podstawowe dane:

Skład:
Proszek termostatyczny uzyskany reakcją nasyconej żywicy poliestrowej ze specjalnymi utwardzaczami zdolnymi wytwarzać bardzo twardą powłokę odporną wobec rozcieńczalników i wybranymi pigmentami z wytrzymałością na światło i ciepło.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem:
Podkład musi być pozbawiony tłuszczu, zgorzelin i rdzy. Stosowane jest odtłuszczanie chlorowanymi węglowodorami albo śrutowanie powierzchni.

Zastosowanie:
Maszyny rolnicze, maszyny budowlane, urządzenia campingowe, rowery, urządzenia oświetleniowe, stal profilowaną, aluminium (ramy okienne i drzwiowe) oraz inne urządzenia narażone na wpływy atmosferyczne.

Składowanie:
Proszki poliestrowe są stabilne w okresie co najmniej 12 m-cy, jeżeli składowane są w suchym miejscu i temperaturze od 5 do 30 °C.

Wielkość:
Wielkość cząsteczek jest poniżej 100 μm. Na specjalne zamówienia może być przygotowany proszek z inną wielkością cząsteczek.

Gęstość właściwa:
1,3 – 1,7 kg / dm3 w zależności od koloru.

Zużycie:
C: wyraża się w kg/m2 lakierowanej powierzchni,
C = /S x P/ x 1/1000,
S: przeciętna grubość w μm,
P: gęstość właściwa proszku w kg/dm3,

Właściwości proszku:
Wygląd powierzchni błyszczący /90 – 100/ – klasa: 111 – 114
Połysk wg Gardnera półbłyszczący /65 – 75/ – klasa: 211 – 214
DIN 67530 półmatowy /25 – 50/ – klasa: 311
Matowy /10 – 20/ – klasa: 411

Utwardzanie:
200 °C x 15 min
190 °C x 20 min – Doskonałe utwardzanie, zalecane do farb matowych (5 – 30%).
200 °C x 10 min
180 °C x 20 min – Zwyczajne bezpieczne utwardzanie.
180 °C x 12 min
170 °C x 20 min – Minimalne stosowane temperatury, tylko dla farb w połysku mniej narażonych na działania mechaniczne.

Przekroczenie czasu albo temperatury wypalania – nie dochodzi do zżółknięcia, zarówno w przypadku nagłej zmiany temperatury lub wstrzymania reakcji w ciągu utwardzania.

Właściwości powłoki:
Grubość powłoki: 60 μm (ISO 2360).
Mechaniczne: adhezja przekrojem siatkowym: Gt0 (ISO 2409).
Twardość ołówkiem: H – 2H (ASTM D3363-74).
Wytrzymałość na uderzenia: 2,5 Nm (ECCA T5)
Próba głębieniem wg. Erichsena:
 5 mm (ISO 1520).
Twardość wg Buchholza: 80 (ISO 2815).
Wytrzymałość przy zginaniu przez trzpień: 5 mm (ISO 1519).

 Wytrzymałość korozyjna:
Test Macha 48 : < 0,5 mm.
Odporność na zaprawę murarską: bez uszkodzeń (ASTM D 3260).
Odporność na wilgoć 1000h: bez uszkodzeń (DIN 50017).
Wrząca woda 2h: bez uszkodzeń.
Test Kasternicha 24 cykli: <1 mm (ISO 3231).
Solna komora 1000h: wg wymagań QUALICOAT (ISO 9227).

Wytrzymałość na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych:
Floryda test 12 m-cy: (ISO 2810).
Zmiana połysku: mniej niż 50% początkowej wartości (ISO 2813).
Zmiana odcienia (∆E): spełnia wymagania QUALICOAT dla każdego odcienia (ISO 7724/3).

Wytrzymałość na działanie sztucznych czynników atmosferycznych:
Test nasłonecznienia 1000h: (ISO 11341).
Zmiana połysku: mniej niż 50% początkowej wartości (ISO 2813).
Zmiana odcienia (∆E): spełnia wymagania QUALICOAT dla każdego odcienia (ISO 6174).
Wszystkie powyższe badania wykonano na warstwie 0,6 mm.
Blachy były odtłuszczone węglowodorami chlorowanymi, oprócz blachy dla próby korozyjnej, która była fosforanowana Bonderem 97. Przy zmianie warunków może dojść do zmiany właściwości powłoki.