Etapy Malowanie Proszkowego:

Etap którego nie możemy pominąć, ponieważ jest kluczowy – to przygotowanie powierzchni do malowania. Odbywa się to na dwa sposoby: przygotowanie chemiczne i mechaniczne. Przygotowanie chemiczne odbywa się po przez mycie czy też kąpiel chemiczną. Przygotowanie chemiczne stosowane jest głównie do profili aluminiowych.

Przygotowanie mechaniczne to nic innego jak śrutowanie czy też piaskowanie. Przygotowanie to jest bardzo dobre ze względu na chropowatą powierzchnię, co pozytywnie wpływa na przyczepność farby.

Kolejny etap to przetransportowanie elementu do kabiny proszkowej, w której odbywa się malowanie aplikatorem elektrostatycznym bądź tribo.

Końcowym etapem jest wygrzanie farby w piecu do polimeryzacji zgodnie z wytycznymi producenta farby. Czas i temperatura jest uzależniona od rodzaju stali, jaką malujemy oraz farby jaką używamy.