Stowarzyszenie QUALICOAT powstało w 1986 roku, założone przez organizacje narodowe skupiające firmy z branży przetwórstwa alumi­nium dla potrzeb budownictwa. Pod pierwszym statutem QUALICOAT widnieją podpisy delegatów z Belgii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Szwajcarii. Powłoki malarskie oferowane do ochrony wyrobów aluminiowych stosowanych w architekturze potrzebują uregulowań technicznych, pozwalających na utrzymanie produkcji na wysokim jakościowo poziomie oraz procedur kontrolnych umożliwiających obiektywną ocenę porównawczą dostępnych na rynku produktów. Dynamicznie przebiegające zmiany techniczne i technologiczne urządzeń do aplikacji powłok, jak i samych materiałów powłokowych wymuszają potrzebę standaryzacji wymagań jakościowych dla porządkowania obrotu gospodarczego. Stowarzyszenie QUALICOAT, od chwili powstania, przykłada dużą wagę do monitorowania zagadnień technicznych, starając się w swoich rekomendacjach być na bieżąco z nowymi trendami rynku i ofertą dostawców. Platformą komunikacyjną systemu QUALICOAT z firmami uczestniczącymi w programie jakości, jak i pozostałymi podmiotami zainteresowanymi tą tematyką, są Wymagania Techniczne QUALICOAT. Stanowią one kompaktowy, lecz pełny spis zasad popartych międzynarodowymi standardami, pozwalający na uzyskanie spodziewanej jakości i stałe kontrolowanie procesu nakładania powłok na aluminiowe elementy architektoniczne. Coraz częstsze aktualizacje poszczególnych zapisów i pojawianie się kolejnych pełnych edycji pozwalają podążać za zmianami zachodzącymi na rynku.

System Jakości QUALICOAT, dla zapewnienia szczelności i przejrzystości wprowadzanych regulacji, obejmuje swoją certyfikacją zakłady wykonujące powłoki malarskie, dostawców materiałów powłokowych (producentów farb proszkowych i ciekłych) oraz dostawców środków przygotowania powierzchni (producentów chemii dla chromowych i bezchromowych metod przygotowania aluminium). Tak zaprojektowany system pozwala na rzetelne i skuteczne monitorowanie jakości wykonywanych powłok. W licencjonowanych malarniach logo QUALICOAT można stosować do oznaczenia produktów jedynie, jeśli przygotowanie powierzchni i materiał powłokowy mają aktualne aprobaty.