Posiadamy pełna paletę RAL 70% gloss oraz około 140 pozycji matów 30% gloss, dostępne również pełne połyski. Produkty posiadają atesty Qualicoat i GSB. Szerokie zastosowanie na rynku architektonicznym.

Podstawowe dane:

Skład:
Proszek termostatyczny uzyskany reakcją nasyconej żywicy poliestrowej ze specjalnymi utwardzaczami zdolnymi wytwarzać bardzo twardą powłokę odporną wobec rozcieńczalników i wybranymi pigmentami z wytrzymałością na światło i ciepło.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem:
Podkład musi być pozbawiony tłuszczu, zgorzelin i rdzy. Stosowane jest odtłuszczanie chlorowanymi węglowodorami albo śrutowanie powierzchni.

Zastosowanie:
Maszyny rolnicze, maszyny budowlane, urządzenia campingowe, rowery, urządzenia oświetleniowe, stal profilowaną, aluminium (ramy okienne i drzwiowe) oraz inne urządzenia narażone na wpływy atmosferyczne.

Składowanie:
Proszki poliestrowe są stabilne w okresie co najmniej 12 m-cy, jeżeli składowane są w suchym miejscu i temperaturze od 5 do 30 °C.

Wielkość:
Wielkość cząsteczek jest poniżej 100 μm. Na specjalne zamówienia może być przygotowany proszek z inną wielkością cząsteczek.

Gęstość właściwa:

1,3 – 1,7 kg / dm3 w zależności od koloru.

Zużycie:
C: wyraża się w kg/m2 lakierowanej powierzchni,
C = /S x P/ x 1/1000,
S: przeciętna grubość w μm,
P: gęstość właściwa proszku w kg/dm3,

Właściwości proszku:
Wygląd powierzchni błyszczący /90 – 100/ – klasa: 111 – 114
Połysk wg Gardnera półbłyszczący /65 – 75/ – klasa: 211 – 214
DIN 67530 półmatowy /25 – 50/ – klasa: 311
Matowy /10 – 20/ – klasa: 411

Utwardzanie:
200 °C x 15 min
190 °C x 20 min – Doskonałe utwardzanie, zalecane do farb matowych (5 – 30%).

200 °C x 10 min
180 °C x 20 min – Zwyczajne bezpieczne utwardzanie.

180 °C x 12 min
170 °C x 20 min – Minimalne stosowane temperatury, tylko dla farb w połysku mniej narażonych na działania mechaniczne.

Przekroczenie czasu albo temperatury wypalania – nie dochodzi do zżółknięcia, zarówno w przypadku nagłej zmiany temperatury lub wstrzymania reakcji w ciągu utwardzania.

Właściwości powłoki:
Grubość powłoki: 60 μm (ISO 2360).
Mechaniczne: adhezja przekrojem siatkowym: Gt0 (ISO 2409).
Twardość ołówkiem: H – 2H (ASTM D3363-74).
Wytrzymałość na uderzenia: 2,5 Nm (ECCA T5)
Próba głębieniem wg. Erichsena:
 5 mm (ISO 1520).
Twardość wg Buchholza: 80 (ISO 2815).
Wytrzymałość przy zginaniu przez trzpień: 5 mm (ISO 1519).

Wytrzymałość korozyjna:
Test Macha 48 : < 0,5 mm.
Odporność na zaprawę murarską: bez uszkodzeń (ASTM D 3260).
Odporność na wilgoć 1000h: bez uszkodzeń (DIN 50017).
Wrząca woda 2h: bez uszkodzeń.
Test Kasternicha 24 cykli: <1 mm (ISO 3231).
Solna komora 1000h: wg wymagań QUALICOAT (ISO 9227).

Wytrzymałość na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych:
Floryda test 12 m-cy: (ISO 2810).
Zmiana połysku: mniej niż 50% początkowej wartości (ISO 2813).
Zmiana odcienia (∆E): spełnia wymagania QUALICOAT dla każdego odcienia (ISO 7724/3).

Wytrzymałość na działanie sztucznych czynników atmosferycznych:
Test nasłonecznienia 1000h: (ISO 11341).
Zmiana połysku: mniej niż 50% początkowej wartości (ISO 2813).
Zmiana odcienia (∆E): spełnia wymagania QUALICOAT dla każdego odcienia (ISO 6174).

Wszystkie powyższe badania wykonano na warstwie 0,6 mm.

Blachy były odtłuszczone węglowodorami chlorowanymi, oprócz blachy dla próby korozyjnej, która była fosforanowana Bonderem 97. Przy zmianie warunków może dojść do zmiany właściwości powłoki.