PODKŁAD CYNKOWY EPOKSYDOWY

Kod: 10117295

Opis: Podkład AA505-000 180C X20M

1120183506 EP ZINCANTE GRIGIO LF LU -01

Ciężar właściwy: 2,65 ± 0,05 kg/dm³
Zużycie: 6,28 m²/kg
Grubość powłoki: 60 mikronów
Cykl wypalania: 180ºC x 5’ (max) podkład, 180ºC x 20’ warstwa zewnętrzna
Aplikacja: CORONA  (lub pistoletami wyposażonymi w generator wysokiego napięcia)
Wygląd powłoki: gładka
Połysk ISO 2813: 80 – 90

PODSTAWOWE DANE

Skład:

Termoutwardzalny proszek na bazie żywic epoksydowych z dodatkiem specjalnych utwardzaczy, pigmentów i wypełniaczy odpowiednich, aby uzyskać powłokę o bardzo dobrej odporności na korozję   na powierzchniach stalowych.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem:

Podkład musi być pozbawiony tłuszczu, zgorzelin i rdzy. W zależności od wymaganego stopnia odporności na korozję zaleca się piaskowanie lub odtłuszczanie i fosforanowanie (fosforanowanie cynkowe aby uzyskać lepszy efekt).

Zastosowanie:

Rodzaje artykułów stalowych: urządzenie chemiczne, szafki elektryczne, płoty, konstrukcje stalowe, klimatyzacje przemysłowe, sprzęt medyczny i chirurgiczny, meble biurowe, półki, sprzęty wewnętrzne, które wymagają wysokiej odporności na korozję.

Okres magazynowania:

Jeżeli produkt magazynowany jest w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu,  w temperaturze        ≤ 30 °C okres magazynowania wynosi przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy. Po upływie terminu ważności sprawdzić produkt przed użyciem.

Wielkość:

Przeciętna wielkość cząsteczek wynosi między 30 μm a 40 μm.  Na specjalne zamówienia może być przygotowany proszek z inną wielkością cząsteczek.

Grubość:

Grubość optymalna wynosi pomiędzy 60 – 100 μm

Zużycie:

C: wyraża się w kg/m² lakierowanej powierzchni
C = /S x P/ x 1/1000
S: przeciętna grubość w μm
P: gęstość właściwa proszku w kg/dm³

Pokrycie:

Wyrażone w m2 pomalowanych 1 kg proszku. R=1000/(SxP). S-przeciętna grubość powłoki w mikronach. P- gęstość właściwa proszku w kg/dm³

Właściwości  powłoki:

Właściwości  mechaniczne:

grubość powłoki: 55 ± 5  μm (ISO 2360)
adhezja przekrojem siatkowym: Gt0 (ISO 2409)
twardość ołówkiem: H – 2H   (ASTM D3363-74)
wytrzymałość na uderzenia: ≥ 2,5 Nm   (ASTM D2794)
próba głębieniem wg. Erichsena: ≥ 5 mm  (ISO 1520)
wytrzymałość przy zginaniu przez trzpień: 5 mm   (ISO 1519)

Mechaniczne  właściwości  cynku  polakierowanego  proszkiem  poliestrowym:
(seria 04,09,29)

utwardzanie podkładu: 180°C –   5’
utwardzanie poliestru: 190°C – 20’ (Seria 04)180°C – 20’ (Seria 09-29)
grubość podkładu: 55±5 μm (ISO 2360)
grubość poliestru: 60±5 μm (ISO 2360)
przyczepność (siatka): Gt0 (ISO 2409)
twardość ołówkiem: H – 2H (ASTM D3363-74)
wytrzymałość na uderzenia: ≥ 2,5 Nm (ECCA T5)
próba głębieniem wg. Erichsena: ≥ 5 mm (ISO 1520)
wytrzymałość przy zginaniu przez trzpień: 5 mm (ISO 1519)

Uwaga: Aby polepszyć przyleganie podkładu na końcowej powłoce zalecane jest częściowe wypalanie (np. 180C x 5’) lub tylko stopienie podkładu przed nałożeniem warstwy zewnętrznej. (Stopienie jednak musi umożliwić wytworzenie się równej powłoki). Całkowite wypalanie podkładu nastąpi wraz z warstwą zewnętrzną.

Odporność przeciwko korozji we mgle solnej (ASTM B 117):

Podkład cynkowy polakierowany poliestrowym proszkiem (04, 09, 29) nakładany na stal fosforanowaną cynkowo.

CZAS PRÓBY

RODZAJ PRÓBY

METODY

WYNIKI

1000 godzin

Próba korozyjna pod powłoką lakierniczą

ASTM D 1654

Brak korozji (R.N.10)

przyczepność

ISO 2409

GT0

3000 godzin

Próba korozyjna pod powłoką lakierniczą

ASTM D 1654

Brak korozji (R.N.10)

przyczepność

ISO 2409

GT0

Uwaga:
Wszystkie wyniki zostały uzyskane na blaszkach stalowych UNICHIM o grubości 0,6 mm, odtłuszczonych za pomocą rozcieńczalnika chlorowego, polakierowanych proszkiem o grubości  60 mikronów, za wyjątkiem testów korozyjnych wykonanych na blaszkach Bonder 26S/60/0C. Testowana formuła jest gładka i w połysku. Powyższe dane są prawidłowe i są rezultatem wykonanych testów i doświadczeń. Nie należy ich traktować jako gwarancji, gdyż proszki stosowane są przez użytkownika w warunkach i zgodnie z parametrami, które nie mogą zostać skontrolowane. Użytkownik musi upewnić się,  czy proszek nadaje się do określonego przez niego celu.

Wydanie: 2
Data wydania: 24/11/01