ANTYBOLA minimalizuje tzw. proces gazownia materiału, czyli powstawania kraterów.

DODATEK TRIBO stosowany w celu ulepszenia ładownia farby w pistoletach tribo.

DODATEK DO STRUKTURY dodatek ten umożliwia powstanie grubej struktury z farb gładkich.