ANTYBOLA minimalizuje tzw. proces gazownia materiału, czyli powstawania kraterów.

DODATEK TRIBO stosowany w celu ulepszenia ładownia farby w pistoletach tribo.

DODATEK FLUIDYZACYJNY polecany dla ulepszenia fluidyzacji, zwłaszcza do ciężkich lub długo magazynowanych farb proszkowych oraz farb z odzysku i farb zawilgoconych.

DODATEK DO STRUKTURY dodatek ten umożliwia powstanie grubej struktury z farb gładkich.